Politica de Confidentialitate

Ce este GDPR și ce înseamnă pentru tine?

GDPR (General Data Protection Regulation) este un subiect dezbătut intens în cadrul firmelor, pentru că, începând cu data de 25 mai 2018, intră în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Toate organizațiile – guvernamentale, non-profit sau care oferă bunuri și servicii in UE sau care colectează și analizează date cu privire la rezidenții UE, trebuie să protejeze datele personale – oriunde ar fi transmise, prelucrate sau stocate.

SC GOTIC FACTORY SRL se aliniaza prevederilor Regulamentului 2016/679/UE, care îți oferă mai multe avantaje și drepturi:

 

Ce drepturi am?

Regulamentul acordă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale cum ar fi dreptul la portabilitatea sau pe cel de ștergere a datelor personale. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le ai:

  • Dreptul de a primi informațiicu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelorinexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelorcu caracter personal solicitand acest lucru printr-un email trimis la adresa contact@pefoc.ro și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor(dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
  • Dreptul de a primi datele personalecu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelorcu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
  • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ datin vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supravegheredacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

 

SC GOTIC FACTORY SRL va folosi datele cu caracter personal:

– respectând confidențialitatea în legătură cu prelucrarea acestora (obligația de confidențialitate subzistă și după încheierea oricăror relații comerciale ale clientului cu compania noastra);

– doar pentru îndeplinirea obligațiilor față de client, fiind exclus a fi folosite în scop de marketing sau pentru promovarea produselor ori serviciilor companiei, cu excepția cazului în care aceasta din urmă are o obligație legală de a face acest lucru (ex.: obligația de raportare către diverse autorități publice);

– în relațiile cu firmele de curierat, furnizând doar datele cu caracter personal necesare livrării produselor la clientul final al companiei;

– respectând legislația națională în vigoare, precum și Regulamentul 2016/679/UE.